Metsästäjälle tärkeät tietokanavat

17.10.2018

Riistakeskuksen tuottama Riistainfo.fi sivusto tarjoaa kattavaa ja ajantasaista tietoa riistasta ja metsästyksestä. Tarjolla on videoita ja koulutusta jne. 

20181017_Riistainfo_fi_etusivu.PNG

Luonnonvarakeskus Luke tuottaa sivuston http://riistahavainnot.fi/hirvielaimet/hirvitieto josta löytyy ajantasainen tieto hirvikannan arvioinnista ja liikkeistä. Karttoja ja tilastoja löytyy alueittain jne.

20181017_Riistahavainnot_fi.PNG